DCA Publikationer
Ny søgning

Fødevarer og sund aldring i et livsperspektiv
DCA rapport, nr. 89, 2016

Af Barbara V. Andersen, Ulla Kidmose og Derek V. Byrne

Formålet med nærværende rapport er at præsentere en strategi for forskningen i fødevarers rolle i forhold til ”sund aldring”.
Fødevarer rummer et stort potentiale i forhold til at øge vores livskvalitet, holde os raske og bevare vores evne til at klare de daglige gøremål, bl.a. idet kroppen ikke fungerer optimalt, hvis ikke de basale fysiologiske behov er dækket. Da eksisterende viden om en fødevare-relateret sund alderdom er begrænset, er det vores vurdering, at der er behov for forskningsstrategier, som fokuserer på området, både for at øge den enkeltes livskvalitet, men også for at mindske samfundets udgifter forbundet med et stigende antal ældre. Ældres sundhed er resultatet af en kompliceret proces, hvor smagspræferencer, helbred og livsforløb spiller ind. Derfor lægger nærværende rapport op til, at forskningen organiseres ud fra et livsperspektiv, hvor såvel tidligere fødevare-relateret livsstil samt nuværende og fremtidige ernæringsudfordringer og muligheder er i fokus.


Hent PDF   Bestil (44 kr/stk)