DCA Publikationer
Ny søgning

Meninger om mad og måltider blandt ældre i eget hjem
DCA rapport, nr. 90, 2017

Af Helle H. Bjerge, Gitte L. Hansen, Barbara V. Andersen, Ulla Kidmose, Alice Grønhøj, Klaus G. Grunert og Derek V. Byrne

Manglende viden om madens kvalitet, måltidets rammer, funktionsevne og livskvalitet blandt ældre i eget hjem danner baggrund for denne afdækning. I rapporten undersøges ældres selvvurderede ernæringsstatus og madrelateret funktionsevne, samtidig med at de ældres tilfredshed med madens kvalitet, ønsker til madservice, meninger om måltidets rammer og madrelateret livskvalitet undersøges. 1041 spørgeskemaer besvaret af ældre 65+ år bosiddende i eget hjem i 6 danske kommuner ligger til grund for undersøgelsens resultater.
Resultaterne viste stor tilfredshed med madens kvalitet og god funktionsevne i forhold til borddækning, anretning, opvarmning og indtagelse af måltidet. En stor andel af alle ældre fandt socialt selskab med familie og venner under måltidet attraktivt, og mange enlige ældre fandt det attraktivt at spise alene. Få ældre deltog i madfællesskaber, og for mange ældre lød begrundelsen: føler ikke behov for det. En relativ høj madrelateret livskvalitet for alle ældre blev angivet. Denne viden kan bruges til udarbejdelse af nye studier eller anbefalinger indenfor ældreområdet.


Hent PDF   Bestil (110 kr/stk)