DCA Publikationer
Ny søgning

Kvantifisering af produktion og ressourceeffektivitet i jordbruget
DCA rapport, nr. 55, 2015

Af Troels Kristensen, Ib S. Kristensen og John Hermansen

I rapporten beskrives en metode til kvantificering af udviklingen i produktionen og ressourceeffektiviteten for udvalgte landbrugsprodukter baseret på alment tilgængelige data. Metoden er baseret på estimering af produktion og effektivitet ud fra årlige dataopgørelser, som er umiddelbart tilgængelige i kombination med normer for gødning og husdyrenes foderbehov. Ud over traditionelle landbrugsmæssige effektivitetsmål er produktionens ernæringsværdi beregnet ved indholdet af energi (MJ bruttoenergi) og protein. I rapporten beregnes desuden udviklingen i produktion og effektivitet ved hjælp af den beskrevne metode for korn, svinekød og mælk i perioden 1990 til 2012.

Hent PDF   Bestil (55 kr/stk)