DCA Publikationer
Ny søgning

Søgning (viser alle resultater)

Nuværende viden om forskningsresultater og forskningsklynger inden for madspild og fødevaretab
DCA rapport, nr. 186, 2021
Rapportens formål er at give et overblik over den nyeste danske - og internationale forskning inden for tiltag og initiativer til reduktion af madspild og fødevaretab, især i de første fire led i fødevareværdikæden:...
Madspild i fødevaresektoren - fra primærproduktion til detailled
DCA rapport, nr. 17, 2013
Forbruget af fødevarer og drikkevarer er ansvarlig for 20-30 procent af den samlede miljøbelastning fra det totale private og offentlige forbrug i EU. Det er derfor vigtigt, at fødevarerne udnyttes optimalt....