DCA Publikationer
Ny søgning

Søgning (viser alle resultater)

Kvalitetsindeks 2020 - Fokus på holdninger til kød og kødalternativer
DCA rapport, nr. 182, 2021
På bestilling af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri gennemfører Aarhus Universitet hvert år en kortlægning af danskernes opfattelser og forbrug af kvalitetsfødevarer. Formålet med undersøgelserne...
Mindre kød i kosten? Motiver for kødreduktion samt brug af alternativer til kød hos personer, som har reduceret kødforbruget
DCA rapport, nr. 180, 2021
Er danskerne begyndt at reducere kødforbruget hen imod en sundere og mere bæredygtig kost? På baggrund af to online spørgeskemaundersøgelser med knap 3.000 forbrugere i alderen 18-70 år finder vi, at...