DCA Publikationer
Ny søgning

Kvalitetsindeks 2020 - Fokus på holdninger til kød og kødalternativer
DCA rapport, nr. 182, 2021

Af Julie Hesselberg, Sebastian Hall Skjøt, Alice Grønhøj og Tino Bech-Larsen

På bestilling af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri gennemfører Aarhus Universitet hvert år en kortlægning af danskernes opfattelser og forbrug af kvalitetsfødevarer. Formålet med undersøgelserne er at bidrage med viden til politikudvikling, der skal fremme madkvalitet og danskernes forbrug af kvalitetsfødevarer.
I ”Kvalitetsindeks 2020” er der fokus på danske forbrugeres holdninger til kød og kødalternativer. Dette er motiveret af ministeriets ønsker om at fremme sund og klimavenlig mad, hvor en reduktion af kødforbruget spiller en central rolle. I den forbindelse fokuserer rapporten på danskernes motiver og barrierer for kødreduktion, herunder årsager til, at personer, der tidligere har fravalgt kød i kosten, igen spiser kød. Rapporten fokuserer også på holdninger til fødevarer, der kan spises som alternativer til kød, og det undersøges, om forbrugernes præferencer for kødreducerede fødevarer påvirkes af konkrete oplysninger om klima- og sundhedsmæssige konsekvenser af et højt kødforbrug.


Hent PDF   Bestil (0 kr/stk)