DCA Publikationer
Ny søgning

Pattegrisedødelighed i DK - Muligheder for reduktion af pattegrisedødeligheden i Danmark
DJF rapport Husdyrbrug, nr. 86, 2010

Af L. J. Pedersen, P. Berg, E. Jørgensen, M. K. Bonde, M. S. Herskin, K. M. Knage-Rasmussen, A. G. Kongsted, C. Lauridsen, N. Oksbjerg, H. D. Poulsen, D. A. Sorensen, Guosheng Su, M. T. Sørensen, P. K. Theil, K. Thodberg & K. H. Jensen

På baggrund af den aktuelle debat i Danmark om dødeligheden af pattegrise i forhold til søernes øgede kuldstørrelse har Fødevarestyrelsen anmodet Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, om en peer reviewed redegørelse forfattet på dansk vedrørende pattegrisedødelighed.
De centrale elementer i den danske debat har været, om det danske avlsarbejde for fødsel af større kuld af grise har ført til en øget pattegrisedødelighed, om avl med sådanne konsekvenser er etisk forsvarlig, i hvilket omfang problemstillingen også er et dyrevelfærdsmæssigt problem, og om ændringen i det danske avlsmål fra kuldstørrelse til "levende grise dag 5" i 2004 har nedbragt pattegrisedødeligheden. På baggrund af den danske debat har Fødevarestyrelsen derfor ønsket en redegørelse for den foreliggende viden om årsager til de seneste års udvikling i pattegrisedødelighed i Danmark og i andre EU-lande samt en vurdering af hvilke metoder, der kan reducere problemet. Desuden har man ønsket en redegørelse for velfærden hos ammesøer, da disse er en konsekvens af, at soen føder flere grise, end den har patter til. Endelig har man ønsket en vurdering af velfærden hos grise, der dør. Disse emner behandles i nærværende rapport. Idet størstedelen af pattegrisene dør indenfor de første uger efter fødsel, har vi fokuseret på problemstillinger knyttet til dette tidsrum. Rapporten er udarbejdet i et tværdisciplinært samarbejde mellem forskere i genetik, etologi, ernæring, immunologi, kødkvalitet, management og beslutningsstøtte.


Hent PDF   Bestil (110 kr/stk)