DCA Publikationer
Ny søgning

ISAFRUIT - sund frugt for et sundt Europa
Grøn Viden Havebrug, nr. 174, 2007

Af Ole Callesen og Niels Bredmose, Inst. for Havebrugsproduktion, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

Danske forskere står i spidsen for et stort EU forskningsprojekt, der skal få europæerne til at spise mere og bedre frugt, og blandt andet afdække de sundhedsmæssige virkninger af frugt.
ISAFRUIT-projektet støttes af Den Europæiske Kommission under temaprojekt 5 “Fødevarekvalitet og sikkerhed - under det 6. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling (kontrakt nr. SP6-Food... 016279-2). Meninger udtrykt i denne publikation kan ikke betragtes som officielle standpunkter for Europa-Kommissionen.


Hent PDF   Bestil (25 kr/stk)