DCA Publikationer
Ny søgning

Optimalt plukketidspunkt for Aroma og Elstar
Grøn Viden Havebrug, nr. 172, 2006

Af Karl Kaack og Marianne Bertelsen, Afd. for Havebrugsproduktion, Forskningscenter Årslev

Ny viden om betydningen af klimaparametre for vækst og modenhed hos æbler gør det muligt, at forudsige tidspunktet for plukning af æblesorterne Aroma og Elstar.
En model kan opstilles for, hvornår æblerne har tilstrækkelig modenhed (Streifindekset) beregnet udfra temperatursummen fra datoen for maksimal blomstring for hver sort. Modellen er testet på resultater fra forsøg, der har vist, at modellen gælder for æbler af sorterne Aroma og Elstar dyrket på Midtfyn, Sydvestsjælland og Fejø.


Hent PDF   Bestil (25 kr/stk)