DCA Publikationer
Ny søgning

Sorter af græsplæner 2006
Grøn Viden Havebrug, nr. 171, 2006

Af Jakob Willas, Afd. for Sortsafprøvning, Skælskør

Formålet med afprøvningen er at vurdere de anmeldte sorters anvendelighed til plæneformål, for at sikre forbrugeren sorter med nye og gode egenskaber.
En sort kan godkendes, hvis den opfylder de gældende krav til selvstændighed, ensartethed og stabilitet. Om en sort kan anerkendes, vurderes på basis af en helhedsbedømmelse af sortens egenskaber, således at enkelte ugunstige egenskaber kan opvejes af andre gunstige. Et S anført efter sortsnavnet tilkendegiver, at sorten er tildelt anerkendelse. Hjemmesiden for Afdeling for Sortsafprøvning http://www.agrsci.dk/afdelinger/driftsafdelinger/afs giver yderligere informationerne og links.


Hent PDF   Bestil (25 kr/stk)