DCA Publikationer
Ny søgning

Vandregnskab i PlanteInfo
Grøn Viden Markbrug, nr. 319, 2006

Af Iver Thysen, Mathias N. Andersen & Finn Plauborg, Afd. for Jordbrugsproduktion og Miljø, Forskingscenter Foulum

Vandingsstyring er i vækstsæsonen en vigtig faktor for driftslederen. Vandregnskab på PlanteInfo er et online program til optimering og styring af bedriftens vanding. Ved hjælp af få inddata om fx marker, jordtype og afgrøde, samt evt. nedbørdata fra bedriften kan en vandingsvejledning udarbejdes. I PlanteInfo er meteorologiske data til rådighed, og der gives endvidere en prognose for de følgende fem dage. Vandingsplanen kan fås enten via mobiltelefonen eller hjemme ved computeren via internettet. Eventuelle vandinger kan endvidere indtastes via mobiltelefonen. Driftslederen kan således ved et minimalt arbejdsforbrug udarbejde en vandingsvejledning.


Hent PDF   Bestil (25 kr/stk)