DCA Publikationer
Ny søgning

Bedømmelse af græsmarkens kløverindhold
Grøn Viden Markbrug, nr. 225, 2000

Af Marian Damsgaard Thorsted & Karen Søegaard

Når man skal vurdere, hvor meget kløveren udgør i græsmarken, kan man let tage fejl. Det øjet ser er dækningsprocenten i afgrødens top, og det er langtfra altid den fordeling mellem arterne, som er i hele afgrøden. Der kan ofte være behov for at kende kløverandelen, som ved vurdering af gødningsbehov, og sammensætning af tilskudsfoder. Da det som nævnt kan være svært at bedømme indholdet af kløver i græsmarken, har vi lavet en ,billedbog´ med eksempler, der kan bruges som vejledning.

Hent PDF   Bestil (20 kr/stk)