DCA Publikationer
Ny søgning

Antibiotika i den danske svineproduktion - enigheder og uenigheder blandt aktører
DCA rapport, nr. 210, 2023

Af Hanne Kongsted & Merete Studnitz

Brugen af antibiotika i den danske griseproduktion blev debatteret blandt en gruppe af aktører på tværs af faggrupper. Debatten fandt sted på Aarhus Universitet, Foulum, i foråret 2022. Mødet var arrangeret i regi af Horizon-2020 projektet ROADMAP - Rethinking the use of antimicrobials in livestock production systems, hvor omdrejningspunktet er ansvarligt brug af antibiotika til husdyr med henblik på at mindske risikoen for resistens-relaterede problemer hos mennesker.
Baggrunden for mødet var et ønske om at undersøge, hvordan en bred vifte af aktører med viden om og indflydelse på griseproduktion, resistensdannelse og markedsforhold vurderede brugen af antibiotika til danske grise nu og i fremtiden. Mødet havde 4 temaer: ”Antibiotika og resistens”; ”Forbrugere, borgere og antibiotika”; ”Brug af antibiotika og alternativer” samt ”Avl for robuste grise- er det vejen frem?”. Rapporten gennemgår mødets debatter og tydeliggør hvilke problemstillinger, der var henholdsvis enighed og uenighed om i forhold til hvert af temaerne.


Hent PDF   Bestil (0 kr/stk)