DCA Publikationer
Ny søgning

Provenance i Danmark
DCA rapport, nr. 205, 2022

Af Chris Kjeldsen og Martin Hvarregaard Thorsøe

Denne rapport formidler resultater og erfaringerne fra projektet ProvenanceDK, som med støtte fra Innovationsfonden blev gennemført i 2016-2020. Formålet med projektet var at udvikle potentialet for danske typeprodukter gennem kortlægning af det bio-fysiske og sociokulturelle potentiale, udvikling af bæredygtige forretningsmodeller og ved at identificere muligheder
og barrierer for produktudvikling. Rapporten viser, at der er et stort potentiale for udviklingen af typeprodukter i Danmark; markedet er ikke mættet og efterspørgslen efter produkter med særlige kvaliteter er i vækst. Rapporten beskriver og dokumenterer ressourcer som producenter, planlæggere og fødevarehåndværkere kan have gavn af i det fremadrettede arbejde med at udvikle danske typeprodukter. Eksempelvis giver kortlægningen af de naturgivne forhold på bestemte lokaliteter mulighed for at udvikle eller dokumentere produktionen af fødevarer med unikke kvaliteter. Rapporten peger på et behov for at udviklingen af typeprodukter forankres bredt i fødevaresystemet, og at der skabes et fundament for øget afsætning af produkterne. I den forbindelse er det vigtigt at engagere forbrugere, og synliggøre hvad deres forbrug betyder for udviklingen af den lokale fødevareproduktion. Baseret på projektets samarbejde med en række af private virksomheder peges der også på, at et vækstlag af engagerede producenter er af stor betydning for udviklingen af typeprodukter.


Hent PDF   Bestil (0 kr/stk)