DCA Publikationer
Ny søgning

Sunde grise med lavt antibiotikaforbrug
DCA rapport, nr. 203, 2022

Af Jan Tind Sørensen, Jens Peter Nielsen og Anders Rhod Larsen

I den politiske aftale om Veterinærforlig III 2018-2021 står der: ’Sunde husdyr er grundlag for et lavt antibiotikaforbrug og resistensforebyggelse, et væsentligt bidrag til god dyrevelfærd og en forudsætning for en ressourceeffektiv og bæredygtig produktion samt god produktionsøkonomi og vækst i eksporten – derfor udgør sunde husdyr omdrejningspunktet i den nye aftale om veterinærområdet’. I regi af aftalen blev iværksat forskning på baggrund af MRSA-ekspertgruppens anbefalinger.
Der er blevet gennemført ni forskningsprojekter af Aarhus Universitet (AU), Københavns Universitet (KU) og Statens Serum Institut (SSI) i perioden 2018-2022. Denne rapport er en populærvidenskabelig sammenskrivning af resultaterne fra de ni forskningsprojekter, som er gennemført. Ikke alle resultater er endeligt publiceret i fagfællebedømte tidsskrifter, hvorfor der kan ske ændringer i resultaterne.


Hent PDF   Bestil (0 kr/stk)