DCA Publikationer
Ny søgning

Vidensyntese om livscyklusvurderinger og klimaeffektivitet i landbrugssektoren
DCA rapport, nr. 200, 2022

Af Lisbeth Mogensen, Marie Trydeman Knudsen, Fatemeh Hashemi, Andreas Jensen og Troels Kristensen

Denne vidensyntese om livscyklusvurderinger og klimaeffektivitet i landbrugssektoren er udarbejdet af forskere ved Aarhus Universitet på baggrund af en bestilling fra Landbrugsstyrelsen (LBST).
Vidensyntesen er udarbejdet i to dele, hvor der i del 1 indledningsvis gives en introduktion til livscyklusvurderinger (LCA). Herefter er der en gennemgang af de databaser og beregningsmodeller, der anvendes kommercielt og i forskningen i Danmark og internationalt omkring fødevarernes klimaaftryk, efterfulgt af konkrete eksempler på klimaaftrykket fra udvalgte fødevarer på tværs af de forskellige databaser. Afslutningsvis en diskussion af variationen i klimaaftrykket for udvalgte fødevarer og mellem forskellige fødevarekategorier i forhold til de i bestillingen rejste spørgsmål omkring forskellige tilgange til gennemførelsen af LCA. Del 1 er således målrettet klimaaftrykket fra forbruget af fødevarer i Danmark, mens del 2 omhandler klimaeffektiviteten ved landbrugsproduktionen i Danmark sammenlignet med andre lande, samt effekten af henholdsvis konventionel og økologisk produktion på klimaeffektiviteten. Afslutningsvis er der en oversigt over igangværende dansk forskning i relation til klimaberegninger baseret på LCA og fødevarer.


Hent PDF   Bestil (0 kr/stk)