DCA Publikationer
Ny søgning

Biodiversitetsvirkemidler på danske landbrugs- og skovrejsningsarealer
DCA rapport, nr. 178, 2020

Af Tommy Dalgaard, Niels Mark Jacobsen, Mette Vestergaard Odgaard, Birger Faurholt Pedersen, Beate Strandberg, Marianne Bruus, Rasmus Ejrnæs, Inger Kappel Schmidt, Vivian Kvist Johannsen, Gustav Marquard Callesen, Michael Friis Pedersen & Jesper Sølver Schou

Formålet med denne rapport er at give første samlet vidensgrundlag for tiltag, der kan medvirke til at forbedre biodiversiteten i det danske landbrugslandskab.
Rapporten gennemgår et udvalg af relevante eksisterende og nye virkemidler til fremme af biodiversiteten på landbrugs- og skovrejsningsarealer. Rapporten beskriver virkemidlernes forventede biodiversitetseffekt og de forventede økonomiske effekter. Herudover giver rapporten anbefalinger for implementering af virkemidlerne i forhold til at øge deres biodiversitetseffekt og den belyser landmændenes interesse for de forskellige virkemidler på baggrund af en national spørgeskemaundersøgelse. Udarbejdelsen af rapporten skal bl.a. ses i lyset af EU’s landbrugsreform (CAP2020+), som giver nye og bedre muligheder for at etablere småbiotoper på markarealer - f.eks. ved at udtage svært dyrkbare og ukurante dele af marken - tillige med kombinationer af frivillige landdistriktsordninger til fremme af miljø, klima og biodiversitet. Rapport skal ses som en første analyse og baggrund for de kommende års videre implementering af biodiversitetsvirkemidler til naturbeskyttelse.


Hent PDF   Bestil (0 kr/stk)