DCA Publikationer
Ny søgning

Bæredygtig biogas - klima- og miljøeffekter af biogasproduktion
DCA rapport, nr. 175, 2020

Af Jørgen E. Olesen, Henrik B. Møller, Søren O. Petersen, Peter Sørensen, Tavs Nyord og Sven G. Sommer

Biogas er vedvarende energi, der fremstilles ved at afgasse biomasse under iltfrie forhold. Husdyrgødning, spildevand og vådt organisk affald fra industri og husholdninger kan bruges i produktionen, der samtidig fungerer som affaldsbehandling. Når husdyrgødning leveres til biogasproduktion, reduceres udledningen af drivhusgasser fra husdyrholdet. Processen gør
samtidig næringsstofferne i gødningen lettere tilgængelige for planter. Klima- og miljøeffekternes størrelse afhænger af karakteristika ved produktionen, herunder især hvilke biomasser, der anvendes. Desuden indgår forhold som transport, forbrug af procesenergi og af eventuelle metanudslip fra anlægget. Kvantificering af biogasproduktionens klima- og miljøeffekter udgør et vigtigt grundlag for at kunne designe og målrette fremtidig biogasstøtte med henblik på at optimere klima- og miljøfordelene ved produktionen. Rapporten præsenterer en analyse af effekter af produktion af biogas af husdyrgødning og forskellige relevante typer biomasser fra affaldshåndtering og landbrug. Effekterne beskrives for fem modelanlæg for biogasproduktion med forskellig sammensætning af biomasser


Hent PDF   Bestil (0 kr/stk)