DCA Publikationer
Ny søgning

Virkemidler til reduktion af kvælstofbelastningen af vandmiljøet
DCA rapport, nr. 174, 2020

Af Jørgen Eriksen, Ingrid K. Thomsen, Carl Christian Hoffmann, Berit Hasler og Brian H. Jacobsen (redaktører)

På bestilling af Miljø- og Fødevareministeriet er der udarbejdet et nyt katalog over virkemidler, der kan reducere kvælstofbelastningen af vandmiljøet. Det ny virkemiddelkatalog, som erstatter kataloget fra 2014, indeholder beskrivelse af i alt 32 virkemidler på henholdsvis dyrkningsfladen og i forbindelse med dræn, lavbund eller i randzonen langs vandløb. Ud over kvælstofeffekten er der redegjort for effekter af virkemidlerne i forhold til fosfor, klima, natur og biodiversitet, skade-gørere og pesticider samt budget- og velfærdsøkonomiske omkostninger. Kataloget er lavet i et samarbejde mellem fem institutter på Aarhus Universitet (Agroøkologi, Bioscience, Miljøviden-skab, Ingeniørvidenskab og Biologi) og to institutter på Københavns Universitet (Fødevare- og Ressourceøkonomi samt Geovidenskab og Naturforvaltning).

Hent PDF   Bestil (0 kr/stk)