DCA Publikationer
Ny søgning

Kvalitetsindeks 2019
DCA rapport, nr. 169, 2020

Af Julie Hesselberg, Rebecca Futtrup Gantriis, Klaus G. Grunert og Tino Bech-Larsen

’Kvalitetsindeks 2019’ fortsætter den årlige undersøgelse af danske fødevareforbrugeres kvalitetsopfattelser, kompetencer i køkkenet, betalingsvillighed og tilfredshed i et samlet billede af danskernes oplevede madkvalitet. Samtidig belyser årets rapport forbrugernes opfattelser af bæredygtighed og fødevarer samt deres interesse for fødevarer med kvalitetsmærkninger. Resultaterne er baseret på to spørgeskemaundersøgelser samt indkøbsdata. Sidstnævnte giver indblik i forbrugernes faktiske forbrug af fødevarer. Ligesom i tidligere års undersøgelser genfindes i år tre grupper af forbrugere, der med udgangspunkt i forskellige kvalitetsopfattelser, kompetencer, interesse for bæredygtighed og tilfredshed med det fødevarerelateret liv, oplever madkvalitet forskelligt. På tværs af grupperne er størstedelen af forbrugerne i undersøgelsen dog særdeles prisfølsomme, og fødevarernes pris er ofte vigtigere end kvalitet og bæredygtighed i købs- og valgsituationen.

Hent PDF   Bestil (0 kr/stk)