DCA Publikationer
Ny søgning

Kødkvalitet ved græsbaseret kyllingediæt og græsbaseret svinediæt
DCA rapport, nr. 164, 2020

Af Margrethe Therkildsen, Martin Krøyer Rasmussen, Anne Grete Kongsted, Søren Krogh Jensen og Lene Stødkilde-Jørgensen

Cirkulær bioøkonomi er en vigtig vej til at adressere en række af de miljø- og ressourcemæssige udfordringer, som vores nuværende produktion af varer har skabt. For husdyrproduktion og dermed kødproduktion kan det være at fremme en mere ressourceeffektiv anvendelse af biomasse til foder. For Danmark er det relevant at undersøge nye proteinværdikæder, bl.a. fordi en meget stor andel af det protein, der anvendes i den danske husdyrproduktion, importeres. En ny proteinværdi-kæde er bioraffinering af græs. Proteinkoncentrat fra bioraffineret græs kan anvendes som proteinkilde til slagtekyllinger og slagtesvin, men det er væsentligt at få
dokumenteret, at der ikke ved introduktionen skabes andre problemer for kødproduktionen f.eks. en reduktion af fodereffektivitet og/eller ringere kød- og spisekvalitet. Denne rapport undersøger effekten af fodring med stigende mængder kløvergræsproteinprodukt til slagtekyllinger og slagtesvin. Rapporten konkluderer at anvendelsen af kløvergræsproteinprodukt til kyllinger og grise er lovende, og at det forventes at produktet kan indgå i foderrationen til slagtekyllinger og slagtesvin uden at det har negative konsekvenser for kød- og spisekvaliteten.


Hent PDF   Bestil (0 kr/stk)