DCA Publikationer
Ny søgning

Det Økologiske Spisemærke
DCA rapport, nr. 165, 2020

Af Rebecca Futtrup Gantriis og Klaus G. Grunert

Dette er den anden rapport i undersøgelsen om drivkræfter og barrierer for udbredelsen af Det Økologiske Spisemærke (DØS) i HORECA-segmentet. Undersøgelsen er baseret på i alt seks delundersøgelser. Denne rapport afdækker resultaterne fra delundersøgelse 4, 5 og 6. Delundersøgelse 4 omhandler hvad der kan motivere til, og ligeledes hindre, at private spisesteder ønsker certificering med DØS, og de opfattelser og prioriteringer af økologi, der kan have indflydelse herpå. Delundersøgelse 5 og 6 fokuserer på danske forbrugeres opfattelse af en god udespisningsoplevelse og hvordan økologi på spisesteder, kan påvirke denne. Med afsæt i disse indsigter er udviklet et valgeksperiment, hvor det vurderes hvilken rolle DØS kan have, i forskellige forbrugersegmenters valg af spisested. I hovedtræk konkluderes, at DØS er genkendeligt for forbrugere og spisesteder. Spisestederne kan også skaffe økologiske råvarer, men kan finde certificeringen besværlig og er usikre på forbrugernes reaktion på DØS. Forbrugerne forbinder DØS med høje priser, og økologi ved udespisning nedprioriteres, da det for to store, men mindre økologiinteresserede segmenter, ikke hænger sammen med den nydelse som udespisningsoplevelsen forventes at give.

Hent PDF   Bestil (0 kr/stk)