DCA Publikationer
Ny søgning

Årsager til spontan sodødelighed i farestalden
DCA rapport, nr. 162, 2019

Af Hanne Kongsted

Tidligere studier har vist, at de fleste søer, der dør spontant, dør i farestalden. I dette studie har vi undersøgt dødsårsager og forhold omkring dødsfald hos spontant døde søer i farestalden i 10 konventionelle sobesætninger i perioden april 2018 til juni 2019.
Den spontane sodødelighed i farestalden varierede mellem besætningerne, men var i projektperioden gennemsnitligt 2,1% af årssøer. 25% af de døde søer i studiet døde i perioden 0-5 dage fra faring, men også perioden sidst i diegivningen viste sig at være en høj-risiko periode. Der blev obduceret i alt 53 søer i studiet. Den helt dominerende dødsårsag viste sig at være leverdrejninger. Hele 42% (22 ud af 53 søer) var således døde, fordi en leverlap var drejet om sin egen akse og havde forårsaget stase og vævsdød og dermed ophobning af døde bakterier og deres affaldsprodukter. 17% af de obducerede var døde af faringsproblemer (primært tilbageblevne rådne grise i børen) og 17% var døde af infektioner. Der diskuteres i rapporten forskellige forklaringsmuligheder på forekomsten af leverdrejninger. Studiet kunne ikke påpege hverken managementmæssige eller opstaldningsmæssige forhold med betydning for forekomsten.


Hent PDF   Bestil (0 kr/stk)