DCA Publikationer
Ny søgning

Anbefalinger om tilskud af D-vitamin og calcium
DCA rapport, nr. 157, 2019

Af Claus Frantzen, Pernille Nørgaard Videbæk, Barbara Vad Andersen, UllaKidmose, Liisa Lähteenmäki og Alice Grønhøj

Denne rapport beskriver danskernes viden, accept og efterlevelse af anbefalingerne for D-vitamin, samt giver indblik i kommunikation af selvsamme. Ifølge anbefalingerne bør alle over 70 år tage et dagligt tilskud af både D-vitamin og calcium, hvilket 29% af de 70+ årige gjorde, hvoraf de fleste var kvinder. Derudover var halvdelen af
de 70+ årige enige i, at anbefalingen angik dem. Ligeledes var flere kvinder end mænd enige i dette. D-vitamintilskuds-brugerne havde typisk fået en opfordring om at tage tilskuddet fra egen læge og/eller deres partner. Brugerne havde desuden større viden og en mindre negativ holdning til D-vitamins gavnlige effekter end ikke-brugerne. Hvorvidt anbefalingen blev præsenteret i en positiv, negativ eller neutral form havde ingen signifikant effekt på sandsynligheden for køb af D-vitamin i forskellige situationer og påvirkede heller ikke holdningen til D-vitamin. Brugere af D-vitamintilskud angav dog større sandsynlighed for køb af D-vitamintilskud end ikke-brugerne. Der blev fundet sammenhæng mellem brugernes identificering med personen i fem korte situationsbeskrivelser og deres angivne sandsynlighed for køb af D-vitamintilskud. For ikke-brugerne var sandsynligheden for køb størst, hvis de havde en mere positiv holdning over for D-vitamin. Studiet viste desuden, at egen læge og internettet var de mest anvendte kilder til information om ernæringsbehov og – anbefalinger. Tilliden var størst til de sundhedsprofessionelle, såsom egen læge, efterfulgt af deres sociale omgangskreds, medier og til sidst forhandlere, med undtagelse af ugeblade/aviser, hvor tilliden var lavest.


Hent PDF   Bestil (0 kr/stk)