DCA Publikationer
Ny søgning

Evaluering af vandrådsarbejdet 2017
DCA rapport, nr. 153, 2019

Af Morten Graversgaard, Martin Hvarregaard Thorsøe og Tommy Dalgaard

Denne evalueringsrapport giver et overblik over forløbet af vandrådsarbejdet i 2017. Evalueringen viser bl.a.,
at 60 procent af vandrådsmedlemmerne og 48 procent af sekretariatskommunerne har vurderet, at det ikke havde været muligt at løse vandrådsopgaven tilfredsstillende. Ca. 60 procent af både vandrådsmedlemmer og sekretariatskommuner vurderede, at de var tilfredse med vandrådets formål. Halvdelen af vandrådsmedlemmerne er tilfredse med vandrådsarbejdet, mens ca. 60%, føler, at de er reelt involveret. Samtidig føler 65 procent af vandrådsmedlemmerne, at deres involvering har haft en betydning. Det kan fremhæves, at for at få en god proces betyder processen, samarbejde og dynamik mellem vandrådsmedlemmer en hel del, hvilket påpeger vigtigheden af at styrke selve processen i nedsættelsen af fremtidige vandråd. Hele 19 ud af 23 sekretariatskommuner vurderer, at det har været en god proces at have et vandråd. Desuden viser evalueringen, at sekretariatskommunerne for de fleste vandråd er lykkedes med at facilitere møderne på en god måde samtidig med, at kommunerne og vandrådene har leveret resultater til den opgave, som de blev bedt om at udføre.


Hent PDF   Bestil (0 kr/stk)