DCA Publikationer
Ny søgning

Gødskning gennem 125 år
DCA rapport, nr. 150, 2019

Af Bent T. Christensen, Ingrid K. Thomsen og Jørgen Eriksen

De langvarige gødningsforsøg ved Askov Forsøgsstation blev anlagt i 1894 og er i dag blandt de ganske få forsøg i verden, som er blevet videreført i mere end 125 år. De løbende registreringer og resultater fra forsøgene,
resultater fra en lang række specifikke projekter indlagt i udvalgte forsøgsparceller, og det omfattende arkiv med jord- og planteprøver betyder, at forsøgene udgør en unik forskningsplatform for studier inden for vidt forskellige forskningsområder. Denne rapport er en introduktion til de langvarige gødningsforsøg, hvor vægten er lagt på beskrivelse forsøgsarealet, forsøgsplaner, og forsøgenes generelle pasning. Rapporten medtager også høstudbytter for udvalgte forsøgsbehandlinger (2006-2018), danske resumeer af udvalgte forskningspublikationer (2014-2019), samt en liste over publikationer udgivet i perioden 1994-2019.


Hent PDF   Bestil (0 kr/stk)