DCA Publikationer
Ny søgning

Opfattelser af kost og diæter blandt danske forbrugere
DCA rapport, nr. 144, 2019

Af Stine Mangaard Sarraf, Jeanette Nørgaard Videbæk, Lise Bundgaard og Tino Bech-Larsen

På baggrund af, Fødevarestyrelsens oplevelse af, at de officielle og evidensbaserede kos-tråd i stigende grad er under pres fra alternative kostopfattelser, afdækker nærværende rapport hvor udbredte sådanne opfattelser er blandt danske forbrugere. Undersøgelsen er baseret på en online-spørgeskemaundersøgelse med et repræsentativt udsnit af den danske befolkning (N = 1032) samt to fokusgruppeinterviews med yngre (22-26
år) danske forbrugere.


Hent PDF   Bestil (130 kr/stk)