DCA Publikationer
Ny søgning

Hvad fremmer og hvad hindrer landmænd og dyrlæger i at reducere brugen af antibiotika og medicinsk zink til svin?
DCA rapport, nr. 147, 2019

Af Inger Anneberg

Landmænd og dyrlægers erfaringer, holdninger og viden spiller en stor rolle i forhold til en fremtidig reduktion af antibiotika samt udfasning af medicinsk zink. I denne rapport er formålet at belyse landmændenes erfaringer med brugen af antibiotika og øge kendskabet til faktorer, som enten kan motivere eller fungere som barriere for reduktion af antibiotika samt udfasningen af medicinsk zink i svinebesætninger. Desuden skal undersøgelsen belyse dyrlægernes syn på mulighederne for at reducere antibiotikaforbruget. Undersøgelsens metode er kvalitative interviews med landmænd og ansatte samt fokusgruppeinterviews med dyrlæger.
Alle deltagerne udtrykte på den ene side, at en fortsat reduktion af antibiotika og medicinsk zink er en nødvendighed, men samtidig var der udbredt bekymring for konsekvenserne af dette. Læs svarene på undersøgelsen i denne rapport.


Hent PDF   Bestil (130 kr/stk)