DCA Publikationer
Ny søgning

Fremtidens helhedsorienterede og balancerede kvægproduktion
DCA rapport, nr. 146, 2019

Af Troels Kristensen, Jesper Overgård Lehmann og Lisbeth Mogensen

Rapportens formål er at se ind i fremtiden - defineret som år 2040 - for malkekvægsbedrifterne i Danmark. En
fremtid, der tager afsæt i udviklingen i markedet, som skal aftage den stigende produktion, og i samfundets krav og forventninger til erhvervet, både som del af samfundsøkonomien og som en produktion, der potentielt kan påvirke naturen og miljøet, såvel lokalt som globalt. Ændringer i lovgivningen, som f.eks. i forhold til kvælstof med en mere målrettet lokal regulering forventes at øge behovet for forskellige måder at gennemføre produktionen på den enkelte bedrift, så den er tilpasset de lokale restriktioner samtidigt med, at produktionen er økonomisk rentabel. De første kapitler i rapporten indeholder nogle bud på, hvordan fremtiden kan udvikle sig inden for afgørende områder i forhold til bedriften, samfundet og markedet. Disse kapitler leder frem til det sidste kapitel, hvor syv forskellige fremtidsscenarier for den enkelte mælkeproduktions-bedrift er blevet identificeret. Hvert scenarie skal ses som et bud på en bedriftstype, som er knyttet til forskelle i landmandens mål og værdier, markedet for mælkeprodukter og forskelle i rammebetingelserne for mælkeproduktion i 2040. Hvert scenarie har således sine egne målsætninger, som afspejles i den beskrevne omsætning. De syv scenarier er bud på typer af bedrifter,som forventes at illustrere den samlede variation i bedriftstyper, der tilsammen vil definere dansk mælkeproduktion i 2040.


Hent PDF   Bestil (130 kr/stk)