DCA Publikationer
Ny søgning

Analyse af barrierer og potentialer for at udbrede det økologiske mærke hos de private professionelle spisesteder
DCA rapport, nr. 136, 2018

Af Lise Bundgaard, Pernille N. Videbæk & Klaus G. Grunert

Denne rapport beskriver drivkræfter og barrierer for udbredelsen af Det Økologiske Spisemærke i Horecasegmentet.
Dette sker ved hjælp af tre undersøgelser. Undersøgelse 1 kategoriserer og udvælger Horecasegmenter til nærmere undersøgelse. Undersøgelse 2 består af 19 kvalitative interviews med repræsentanter for de pågældende Horeca-segmenter. Undersøgelse 3 består af 3 kvalitative interviews med repræsentanter for fødevaregrossisterne. Rapporten konkluderer at der findes en række drivkræfter og barrierer for udbredelsen af Det Økologiske Spisemærke hos ledelse, leverandører, kunder og marked. Det fremhæves blandt andet at forbrugernes manglende kendskab til og efterspørgsel efter Det Økologiske Spisemærke er en udfordring, der fortjener særlig opmærksomhed. I 2019 udforskes disse problemstillinger yderligere med endnu tre delundersøgelser der omfatter både en kvalitativ og en kvantitativ forbrugerundersøgelse samt en kvantitativ undersøgelse af Horeca-segmenterne.


Hent PDF   Bestil (105 kr/stk)