DCA Publikationer
Ny søgning

Træer i svinefolde
DCA rapport, nr. 132, 2018

Af Anne Grete Kongsted, Lars Lambertsen, Malene Jakobsen, John E. Hermansen, Heidi M.-L. Andersen, Carsten Markussen, Sybille Kyed, Simme Eriksen, Tove Serup og Uffe Jørgensen

Træer i svinefolde giver dyrene et stimuli-rigt og naturligt nærmiljø med gode muligheder for at søge læ og skygge. Samtidig tyder det på, at træer kan reducere risikoen for udvaskning af kvælstof fra svinefolde sammenlignet med ren græs, men få rækker træer i hver fold (ca. 20% trædække) er ikke tilstrækkelig til at modvirke et ofte højt kvælstofoverskud. Fra praksis er der gode erfaringer med etablering af poppeltræer på arealer, der bruges til diegivende søer - evt. kombineret med gran og mirabelletræer for at øge diversiteten. Det er vurderingen,at træerne udgør en stor velfærdsmæssig gevinst for søerne i varme og solrige perioder, ikke alene på grund af skyggeeffekten, men også fordi liggeadfærd på den bare ’skovbund’ formentlig har en afkølende
effekt. Der er behov for yderligere udvikling af konceptet især med henblik på at maksimere de dyrevelfærds og miljømæssige gevinster gennem forbedret foldindretning (andel trædække, indbyrdes placering af træer, foder, vand og sølebad) samt at forøge den økonomiske værdi af træerne og/eller det høstede træbiomasse for at modsvare tabet i kornproduktion de år, hvor der ikke går grise på arealet.


Hent PDF   Bestil (75 kr/stk)