DCA Publikationer
Ny søgning

Virkemidler til reduktion af klimagasser i landbruget
DCA rapport, nr. 130, 2018

Af Jørgen E. Olesen, Søren O. Petersen, Peter Lund, Uffe Jørgensen, Troels Kristensen, Lars Elsgaard, Peter Sørensen og Jan Lassen

Rapporten er udarbejdet på bestilling af Miljø- og Fødevareministeriet og skal anvendes som grundlag for den danske implementering af EU’s klimastrategi frem mod 2030. Rapporten opdaterer tidligere virkemiddelrapporter for reduktion af drivhusgasser fra landbruget. Rapporten giver også en beskrivelse af sideeffekter på miljø og sundhed. Desuden redegøres for mulighederne for at inkludere virkemidlerne i den nationale emissionsopgørelse og behovet for yderligere forskning på området.

Hent PDF   Bestil (130 kr/stk)