DCA Publikationer
Ny søgning

Sygdomsproblemer hos økologiske grise og frilandsgrise
DCA rapport, nr. 128, 2018

Af Hanne Kongsted, Leslie Foldager og Jan Tind Sørensen

Den rutinemæssige kødkontrol af slagtesvin har vist, at en del frilandsbaserede svinebesætninger har problemer med halebid og luftvejsinfektioner. Vi har undersøgt forekomsten af disse problemer igennem grises opvækst og udpeget forhold, der har betydning for forekomsten.
Grise i 24 frilandsbesætninger (14 konventionelle og 10 økologiske) er blevet klinisk undersøgt og der er indhentet oplysninger fra den rutinemæssige kødkontrol. Gennemsnitligt 7% fravænningsgrise (10-20 kg), 14% ungsvin (25-50 kg) og 30% slagtesvin (70-100 kg) i undersøgelsen havde halebid af varierende grad. Vi fandt højere risiko i konventionelle end i økologiske besætninger), højere risiko ved høj belægning) og højere risiko ved mindre foderplads. Undersøgelsen viste en dårlig overensstemmelse mellem klinisk registrerede halebid i besætningerne og halebid registreret ved den rutinemæssige kødkontrol på slagteriet. Niveauet var gennemsnitligt 20 gange højere klinisk end ved kødkontrollen. De fleste besætninger (89%) havde ved undersøgelsen let hoste blandt fravænningsgrise og ungsvin - men med varierende udbredelse i besætningerne. Risikofaktorer for hoste var bl.a. mindre plads ved foder og vand.


Hent PDF   Bestil (75 kr/stk)