DCA Publikationer
Ny søgning

Vidensyntese om nye planteforædlingsteknikker og deres effekt på dansk landbrug
DCA rapport, nr. 127, 2018

Af Henrik Brichn-Pedersen, Per L. Gregersen, Inger Bæksted Holme, Kim Hebelstrup, Lotte Hougs, Birte Boelt, Kaen Koefoed Petersen og Morten Gylling

Vidensyntesen om nye planteforædlingsteknikker og deres effekt på dansk landbrug består af en teknisk del (kapitlerne 1-5) med baggrund om planteforædling, mutationer, teknologi inden for mutationsforædling før og nu, konkrete eksempler på præcisionsforædling ved nye planteforædlingsteknikker i afgrøder og muligheder-ne for detektion af præcisionsforædlede afgrøder, hvis det besluttes, at de skal reguleres som en GM afgrøde. Herefter kommer en jordbrugsfaglig del (kapitlerne 7-9), hvor der fokuseres på konkrete udfordringer i danske landbrugsafgrøder, gartneri og skovbrug og på, om NBT potentielt vil kunne bidrage. Til sidst i afsnittet kigges på økonomiske forhold vedrørende et dansk landbrug med og uden nye planteforædlingsteknikker. I kapitel 6 sammenfattes den tekniske del og der gives en sammenligning af præcisionsforædling med konventionelle forædlingsteknologier og i kapitel 10 gives en sammenfattende analyse af potentialerne for NBT for den jord-brugsfaglige del.
Samlet giver vidensyntesen en kortlægning af et område, der er politisk kontroversielt og følsomt, med fokus på effekter på dansk landbrug, hvilket afhænger af den status de nye planteforædlingsteknikker får i forhold til EU’s GMO-lovgivning.


Hent PDF   Bestil (130 kr/stk)