DCA Publikationer
Ny søgning

Professionalisering og øget tværfaglighed i samarbejdet omkring mad og måltider i dagtilbud
DCA rapport, nr. 125, 2018

Af Ole Henrik Hansen, Jonatan Leer, Stig Broström, Sarah Damgaard Warrer og Tine Mark Jensen

Rapporten omhandler et aktionsforskningsprojekt, hvis hovedsigte var at indsamle data og skabe ny viden om, hvordan iscenesættelsen og gennemførelsen af måltidet bliver gennemført i dagtilbuddet. Herunder om organiseringen af måltidet bidrager til, at børn spiser sundt i hverdagen, samt hvorvidt der er en motiverende tilgang til måltidet, der kan fremme børns smag, sundhed og spiseglæde.
Arbejdet blev inddelt i tre laboratorier: 1) Børns deltagelsesmuligheder og eksperimentering med mad og måltider, 2) Smagspædagogik som tværfaglig platform i dagtilbuddet, og 3) At overskride faggrænser i forbindelse med mad og måltider i dagtilbud. Resultaterne fra arbejdet i de tre laboratorier kan samles i ti tværgående anbefalinger, som peger på behovet for en bevidst tilgang til den organisatoriske ramme, den pædagogiske tilgang og den pædagogiske praksis. Disse anbefalinger gennemgås i rapporten.


Hent PDF   Bestil (75 kr/stk)