DCA Publikationer
Ny søgning

Virkning af adgang til græsningsarealer i græsningssæsonen i økologisk mælkeproduktion
DCA rapport, nr. 120, 2018

Af Jan Tind Sørensen, Bodil Højlund Nielsen, Mette Vaarst og Troels Kristensen

Danske økologiske mælkeproducenter kan godt opretholde en høj mælkeydelsen i afgræsningsperioden, men der er en større variation i ydelse, og specielt fedtprocent over afgræsningssæsonen vil variere og i gennemsnit være lavere end i staldperioden. Højtydende køer på græs kræver en høj grad af styring, der tager udgangspunkt i variationen i græstilbud og kvalitet og en fodring, der kombinerer forventet optag under afgræsning med staldfodring. Fugtige og optrådte drivgange kan give klovbrandbylder. For kalve og kvier kan smitte med græsmarksparasitter give reduceret sundhed og smittetrykket skal styres. På græsmarken har kreaturerne typisk bedre muligheder for at udøve artsspecifik naturlig adfærd. I forår og efterår kan der være udfordringer i forhold til kulde, og fugtige arealer, der påvirker dyrenes velfærd og optrædning af græsmark. Om sommeren skal belægningen løbende justeres til udsving i græsvæksten og –kvaliteten, og der skal være fokus på sygdomsforebyggelse og -forekomst i forhold til græsmarksparasitter og sommermastitis, samt god adgang til drikkevand.

Hent PDF   Bestil (75 kr/stk)