DCA Publikationer
Ny søgning

Forskning i private landbrug - landmændenes erfaringer
DCA rapport, nr. 122, 2018

Af Inger Anneberg

I dele af forskningen ved DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet, indgår det som et vigtigt element, at forskerne samarbejder med private landbrug. Mange forskere har løbende brug for et samarbejde med landbrug/landmænd for at udføre deres forskning, og det er vigtigt, at landmændene kan og vil deltage.
Formålet med det projekt, som beskrives i denne rapport, har været at undersøge landmændenes erfaringer med at deltage i forskningsprojekter, herunder hvilke positive og negative oplevelser de måtte have haft, som kan have betydning for deres (og andres) fremtidige motivation for at åbne bedriften for nye forskningsprojekter. Ud fra denne viden håber vi at kunne give inspiration, råd og vejledning, som kan klæde andre forskere og landmænd bedre på i forhold til fremtidige fælles samarbejder omkring bedriftsbaserede forskningsprojekter mellem landbrug og universitet.


Hent PDF   Bestil (75 kr/stk)