DCA Publikationer
Ny søgning

Bæredygtighedsparametre for konventionelle fodermidler til kvæg
DCA rapport, nr. 116, 2018

Af Lisbeth Mogensen, Marie Trydeman Knudsen, Teodora Dorca-Preda, Micolaj Ingemann NIelsen, Ib Sillebak Kristensen og Troels Kristensen

I denne rapport er der udarbejdet en udvidet ’fodermiddeltabel’, hvor der for de mest anvendte foderemner i
dansk kvægproduktion er beregnet en værdi for udvalgte bæredygtighedsparametre; klimaaftryk, arealforbrug,påvirkning af biodiversitet, forbrug af fossile energi og potentiel eutrofiering. Målet er, at landmand og konsulent i fremtiden kan sammensætte en foderration, der på samme tid er økonomisk optimal, opfylder de ernæringsmæssige anbefalinger, og hvor produktionen af foderet har belastet klima, miljø og biodiversitet mindst muligt. Det kræver, at fodermidlerne kan deklareres med værdier for deres bæredygtighed. Hertil er der udviklet en metode baseret på livscyklusvurdering (LCA). Metoden og de anvendte produktionsdata er beskrevet i kapitel 2 til 5 og de resulterende bæredygtighedsparametre for de enkelte fodermidler i kapitel 6. Der er beregnet resultater for de mest anvendte foderemner i dansk kvægproduktion, herunder 17 slags hjemmeavlet foder og 26 typer indkøbt foder. Hvert foderemne er der defineret så det repræsenterer foderemnet opfodret i danske besætninger. For eksempel majsensilage dyrket med et gennemsnitlig input af gødning, udbytte og foderkvalitet.


Hent PDF   Bestil (130 kr/stk)