DCA Publikationer
Ny søgning

Salt og forbrugervalg
DCA rapport, nr. 115, 2018

Af Trine Mørk og Klaus G. Grunert

Viden om forbrugernes holdning til og købsintention for saltreducerede fødevarer er central, i forhold til industriens udvikling af nye produkter og kommunikations indsatser. Denne rapport er baseret på resultaterne fra to undersøgelser; en web-baseret undersøgelse med 1030 deltagere og et butikseksperiment med 190 deltagere.
Undersøgelsen blev foretaget af MAPP Centret, hhv. i maj 2016 og i april – juni 2017, med det formål at undersøge forbrugeres accept af saltreducerede fødevarer og deres købsintention af disse. Dette blev undersøgt ved at måle forbrugerens viden om salt, anvendelse af salt, ønske om reduktion af salt og købsintention af saltreducerede fødevarer i en web-baseret undersøgelse. Efter den web-baserede undersøgelse, blev de samme mål undersøgt, men i et supermarked, hvor deltagerne blev inddelt i fire grupper for at undersøge effekten af priming og saltmærkning. Desuden blev der foretaget 15 kvalitative interviews, for at studere hvem og hvad der karakteriserer de deltagere i eksperimentet, som enten ender med ingen salt-reducerede produkter at købe eller som ender med at købe alle de salt-reducerede produkter.


Hent PDF   Bestil (105 kr/stk)