DCA Publikationer
Ny søgning

Dansk proteinfoder til økologiske, enmavede husdyr
DCA rapport, nr. 114, 2018

Af Sanna Steenfeldt og Hanne Damgaard Poulsen

Økologireglerne lægger op til, at brug af ikke-økologisk protein til grise og fjerkræ skal udfases. Overgangen til 100% økologisk fodring skulle være 1. januar 2018, men er blevet udsat. Ligeledes er der fokus på at øge selvforsyningsgraden med økologisk protein (foder), idet der kan være et dilemma mellem bæredygtighed og import af økologisk proteinfoder fra fx Kina. Derfor hæves kravene til økologisk selvforsyning også løbende. En tidligere rapport konkluderede,at der ’samlet set aktuelt er et stort underskud af dansk produceret økologisk protein (omkring 50% i Danmark;
56% i Europa) og at underskuddet er stigende’. Nærværende rapport skitserer faglige og praktiske muligheder for, at dansk produceret proteinfoder kan forsyne de danske økologiske dyr. Der er fokuseret på enmavede dyr, hvor udfordringen mht. 100 % økologisk fodring og selvforsyning er størst og hvor forbrugerønsker om flere økologiske produkter samtidig er stigende. Dette udfordrer i sig selv det stigende krav til selvforsyningsgraden. Derfor har netop den voksende økologiske produktion af fjerkræ og grise stor betydning ift. vurderingen af potentialet for at opfylde kravet om selvforsyning og kvalitet af foderet.


Hent PDF   Bestil (75 kr/stk)