DCA Publikationer
Ny søgning

Forbrugerinteresse i at spise insekter
DCA rapport, nr. 109, 2017

Af Pernille N. Videbæk og Klaus G. Grunert

I indeværende rapport undersøges danske forbrugeres villighed til at spise insekter. Ved en systematisk gennemgang af tidligere studier omhandlende entomofagi og vestlige forbrugeres reaktion på insektspisning blev relevante faktorer, der viste sig at have en signifikant effekt på intentionen og adfærden om at spise insekter,fundet. Litteraturstudiet viste blandt andet at food neophobia og væmmelse er vigtige indikatorer for hvor klar vestlige forbrugere er til at smage insekter. Også mere produktspecifikke aspekter som forarbejdningsgrad og smag spiller en rolle. I den kvantitative del af rapporten ses der specifikt på de danske forbrugere og hvordan de forholder sig til entomofagi. Der findes tre segmenter: De Neutrale, Insektmodstanderne og de Potentielle entomofager. Dette sidste segment udgør 28% i undersøgelsen og har en overvægt af højtuddannede mænd. Der er også flere i dette segment der har prøvet at smage insekter før. Undersøgelsen viser også at sociale normer spiller en større rolle end forventet hos forbrugerne, og det vil være
nødvendigt at implementere tiltag for at vende samfundsstemningen, så insekter kan blive noget man spiser og – med tiden – noget man nyder.


Hent PDF   Bestil (110 kr/stk)