DCA Publikationer
Ny søgning

Muligheder for antibiotikafri produktion af økologisk mælk og svinekød i Danmark
DCA rapport, nr. 106, 2017

Af Mette Vaarst og Jan Tind Sørensen

Muligheder for og udfordringer ved at lave en antibiotikafri økologisk produktion af mælk og svinekød er analyseret for to spor; antibiotikafri besætninger (spor 1) og antibiotikafri dyr (spor 2). Antibiotikafri besæt-ninger kræver på kort og på lang sigt, en målrettet sundhedsfremmende indsats, som omfatter dyrenes omgivelser ude og inde, fodring, avlsmateriale og avlsmål, samt opmærksomhed og handlekraft i den daglige håndtering og pasning. Der skal være en handlingsplan klar for håndtering af syge dyr uden brug af antibiotika. Produktion efter spor 1 vil kræve en betydelig indsats. Sådan en produktion kan have virknin-ger på produktion (mælkeydelse og tilvækst). Mange af rutinerne vil sandsynligvis kræve flere arbejdsti-mer, samt ændringer i rutinerne. Der er mange muligheder for sikker adskillelse mellem to parallelle be-sætninger (ab-fri hhv. ikke ab-fri økologisk produktion) på samme bedrift, eller to nabo-bedrifter (spor 2) ved tydelig mærkning af dyr, registrering samt fysisk adskillelse, samt på produktniveau. Sikre dokumentati-onssystemer, muligheder for fysisk adskillelse, et højt hygiejneniveau, og en generel stor sundhedsfrem-mende indsats betragtes som forudsætninger på alle niveauer.
Mange danske økologiske besætninger må forventes at kunne indgå en produktion med en forholdsvis lille indsats. Det kunne være interessant at undersøge en ’hybridmodel’ som kombinerer Spor 1 og 2. Der er et behov for at forske i relevante alternativer til antibiotika, samt gentænke hvad vi forstår ved etisk forsvarlig sygdomsbehandling og ansvarlige handlinger i forhold til patienter i produktionsbesætninger, og i forhold til ansvarlig varetagelse af antibiotika.


Hent PDF   Bestil (55 kr/stk)