DCA Publikationer
Ny søgning

Nabotjek af kvælstof- og fosforvirkemidler
DCA rapport, nr. 104, 2017

Af Martin Thorsøe, Tommy Dalgaard og Morten Graversgaard

Nærværende rapport indeholder DCA’s analyse af anvendelsen af forskellige kvælstof- og fosforvirkemidler i Danmark, Sverige, Holland, Polen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen og Bretagne. Undersøgelsen fokuserer på forskelle mellem landene i forhold til de tilgængelige virkemidler, godkendelsesprocedurer for nye virkemidler samt anbefalinger for en hurtigere godkendelsesprocedure af nye lovende virkemidler. Undersøgelsen er blevet gennemført som et desktopstudie af de virkemidler der anvendes i de syv landområder og en interviewundersøgelse blandt forskere, rådgivere og ansatte i den offentlige forvaltning. På baggrund af undersøgelsen konkluderes det at ingen af de undersøgte lande har en på forhånd fastlagt procedure for godkendelsen af virkemidler, samt at der ikke er en stor forskel på hvilke virkemidler der er tilgængelig for anvendelse i næringsstofforvaltningen i de undersøgte lande. Der kan med baggrund i undersøgelsen således ikke dokumenteres en generelt hurtigere og mere præcis godkendelsesprocedure i andre af de undersøgte lande i forhold til Danmark. Med udgangspunkt i analysen og DCA’s erfaringer fra arbejdet med godkendelse af virkemidler anbefales det at arbejde for: 1) Integration af forskellige synergieffekter, 2) aktiv dialog med interessenter, 3) formaliseret tværnationalt samarbejde og 4) ikke en fast godkendelsesprocedure.

Hent PDF   Bestil (110 kr/stk)