DCA Publikationer
Ny søgning

Praktikken betydning for elevernes forståelse af dyrevelfærd
DCA rapport, nr. 95, 2017

Af Inger Anneberg og Mette Vaarst

Målet med denne rapport er at skabe viden om hvilken forståelse af dyrevelfærd, der eksisterer hos landmænd, der er praktikværter og om, hvordan de ser på deres rolle som praktikværter. Desuden spørger vi om, hvordan de vægter formidling af dyrvelfærd til eleverne. Vi ønsker også at få elevernes erfaring med praktiktiden belyst, herunder især synet på dyrevelfærd og hvordan de lærer om dyrevelfærd i praktikken, fx gennem mester (ejeren) eller kolleger.
På baggrund af rapportens resultater peger vi på indsatsområder, hvor sammenhængen mellem landbrugsskoler og praktiksteder kan øges med henblik på at sikre fokus på dyrevelfærd. Vi ser tre områder, hvor der er muligheder for forbedring: 1)Et øget og bedre samarbejde mellem praktikværter og landbrugsskolerne, 2) Fokus på strukturelle udfordringer, herunder løn og arbejdsvilkår og hvordan landmændene får elever, samt 3) Fokus på hvordan værterne kan understøtte elevernes læring – blive klogere på dette, og betydningen af at de er til stede sammen med eleverne og sætter ord på fx værdier om dyrevelfærd. Rapporten bygger på individuelle interviews med praktikværter samt på fokusgruppeinterviews med elever på tre forskellige landbrugsskoler.


Hent PDF   Bestil (85 kr/stk)