DCA Publikationer
Ny søgning

Forbrugeradfærd ved valg af nøglehulsmærkede produkter i detailhandlen
DCA rapport, nr. 87, 2016

Af Jacob L. Orquin, Erik Lahm, Linda Redere, Martin P. Bagger, George Tsalis og Klaus G. Grunert

Denne rapport omhandler hvordan forskellige præsentationer af Nøglehullet, såsom overfladestørrelse, saliens (kontrast), visuel støj og placering på emballagen påvirker forbrugernes visuelle opmærksomhed mod Nøglehullet i forskellige valgsituationer, i.e. situationer, hvor forbrugerne vælger fødevarer ud fra sundhedskriterier, præferencer eller en blanding af begge dele. Ydermere, omhandler denne rapport hvilken effekt en varierende eller fast placering af Nøglehullet samt en placering på hyldeforkanten har på fikseringssandsynligheden og produktvalget. Særlig fokus blev lagt på hvordan disse effekter er for mænd over 35 med enten en kort videregående eller ingen uddannelse.
Resultaterne viser, at den største effekt, blev opnået ved en manipulation af overfladestørrelsen af Nøglehullet. Brugen af en tilfældig placering vil hovedsagelig være en fordel for den særlige målgruppe. I rapporten bliver der identificeret, på baggrund af eksperimenternes resultater, seks visuelle principper, som kan være med til at fange forbrugernes opmærksomhed. De seks principper relaterer sig til design af produktemballage og hyldeforkant og bør formidles til produktdesignere og detailhandel.


Hent PDF   Bestil (55 kr/stk)