DCA Publikationer
Ny søgning

Slagtesvin på friland
DCA rapport, nr. 85, 2016

Af AnneGrete Kongsted, Malene Jakobsen, Marie Lund Buus og John Erik Hermansen

Der er en stigende interesse for højværdiprodukter med en særlig historie, som fx kød fra slagtesvin på friland. Slagtesvin på friland kan imidlertid være en miljømæssig udfordring bl.a. på grund af et stort foderforbrug. Der blev gennemført seks forsøg for at undersøge om restriktiv tildeling af svinefoder kan øge slagtesvins indtag af energi og næringsstoffer fra direkte fouragering på marken, og dermed reducere produktionens miljøaftryk. Effekten af en række fodringsstrategier på adfærd, tilvækst, foderudnyttelse og kød % blev undersøgt ved fouragering på fx kløvergræs, jordskokker og lucerne. Resultaterne tyder på, at slagtesvin kan hente op til halvdelen af dagligt energi- og proteinindtag via direkte fouragering, men at det vil reducere den daglige tilvækst afhængig af fourageringsafgrøde. Der er behov for yderligere udvikling af konceptet, især med henblik på at reducere systemets samlede kvælstoftab og forbedre kødets spisekvalitet. Oplagte udviklingsmuligheder er integreret produktion af slagtesvin og træbiomasse samt mobile enheder, hvor slagte-svinene flyttes med rundt i sædskiftet evt. kombineret med fodringsstrategier målrettet kompensatorisk vækst.

Hent PDF   Bestil (44 kr/stk)