DCA Publikationer
Ny søgning

Etalering af en status for forekomst af herbicidresistens i Danmark (2013-2015)
DCA rapport, nr. 84, 2016

Af Solvejg K. Mathiassen og Per Kudsk

Test af 334 frøprøver af 8 ukrudtsarter fra danske marker viste, at der på 8% af lokaliteterne var resistens over for herbicider. Resistens var hyppigst forekommende hos agerrævehale, hvor 30% af de indsamlede prøver var resistente over for fop/dim- og sulfonylureamidler. Hos fuglegræs var 15% af prøverne resistente overfor sulfonylureamidler, men kun én prøve viste krydsresistens til florasulam. For rajgræs blev der fundet resistens overfor sulfonylureamidler i henholdsvis 14% og 19% af prøverne af italiensk og almindelig rajgræs. Lav forekomst af resistens overfor sulfonylureamidler blev fundet hos kornvalmue (5% af prøverne) og lugtløs kamille (1% af prøverne). Der blev ikke fundet resistens hos vindaks og kornblomst. Alle frøprøver er indsamlet i ubehandlede parceller i ukrudtsforsøg fordelt over hele landet. Resultaterne skaber for første gang overblik over udbredelsen af herbicidresistens hos en række ukrudtsarter i Danmark i perioden 2013-2015 og kan fremover anvendes som et referencegrundlag for undersøgelser af forskellige faktorers indflydelse på udvikling af herbicidresistens.

Hent PDF   Bestil (85 kr/stk)