DCA Publikationer
Ny søgning

Gamle danske husdyrracers genomer
DCA rapport, nr. 82, 2016

Af Balázs Szekeres, Anna a. Schönherz,Vivi Hunnicke Nielsen og Bernt Guldbrandtsen

Ny DNA-teknologi har givet mulighed for meget detaljeret at undersøge husdyrenes genomer. Med den nye information kan husdyrracernes slægtskab og struktur således belyses. Støtte fra Det Rådgivende Bevarings-udvalg for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer hos Oprindelige Danske Husdyrracer har givet mulighed for at undersøge oprindelsen af mange af de danske bevaringsracer af husdyr. Strukturen i racerne varierer meget. Nogle racer har nære slægtninge internationalt, mens andre synes at være meget isolerede. Nogle racer er kendetegnet ved stor variation indenfor racerne, mens andre er meget ensartede. DNA-informationen afslører også forekomsten af indavl, og nogle enkelte racer er kendetegnet ved meget høje genomiske indavlsgrader. Alt i alt fremkommer en stor mængde information om racernes genetik. Nogle af informationerne kan danne grundlag for fremtidige beslutninger om, hvordan bevaringsracerne bør forvaltes for at opnå et bæredygtigt avlsarbejde.

Hent PDF   Bestil (85 kr/stk)