DCA Publikationer
Ny søgning

Medarbejdere i dansk husdyrbrug: hvem er de og hvad er deres rolle sikring af god dyrevelfærd
DCA rapport, nr. 80, 2016

Af Inger Anneberg og Jan Tind Sørensen

Halvdelen af de landmænd, der har svaret på en spørgeskemaundersøgelse fra Aarhus Universitet om deres medarbejdere, har mindst én udenlandsk medarbejder ansat – og samlet set udgør andelen af medarbejdere fra udlandet over en tredjedel af de ansatte. t er et af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse blandt husdyrproducenter, som Aarhus Universitet har lavet for Fødevarestyrelsen og som gennemgås i denne rapport Undersøgelsen havde det formål at beskrive, hvem medarbejdere er i dansk landbrug (husdyr), hvilken baggrund de har (nationalitet, uddannelse) og hvilket behov for efteruddannelse ejerne synes der er. Endelig blev der også spurgt til udfordringer omkring rekruttering af nye medarbejdere. Undersøgelsen har desuden spurgt et antal udvalgte nøglepersoner, som alle arbejder professionelt med landbruget uden at være ejere, hvilke særlige temaer de synes gør sig gældende i forhold til medarbejderne og dyrevelfærd. Her fremhæves blandt andet, at fokus på medarbejdernes viden og medarbejdernes uddannelse er centralt – og herunder også ledelsens rolle.

Hent PDF   Bestil (85 kr/stk)