DCA Publikationer
Ny søgning

Holdbarhedsmærkninger på fødevarer
DCA rapport, nr. 78, 2016

Af Viviane Glanz-Chanos, Rasmus Friis og Liisa Lähteenmäki

Denne rapport omhandler danske forbrugeres forståelse af holdbarhedsmærkerne på fødevarer i Danmark. Rapporten præsenterer og analyserer resultater af en landsdækkende undersøgelse, hvor 1033 forbrugere blev spurgt om deres viden om holdbarhedsmærkning samt om deres tillid til selv at kunne bedømme fødevarers sensoriske kvalitet.
Undersøgelsen er en opfølgning på en tidligere undersøgelse vedr. holdbarhedsmærkning fra 2012 samt på oplysningskampagnen ”Tjek datoen”, der fandt sted i foråret 2015. Undersøgelsen viser bl.a. en lille forbedring i forbrugernes forståelse af holdbarhedsmærkning i forhold til resultaterne fra 2012.


Hent PDF   Bestil (85 kr/stk)